Determinizm Ve Özgür İrade Paradoksu

Determinizm ve özgür irade arasındaki paradoksu anlayabilmek için, öncelikle iki kavramın da yüzeysel olarak tanımlanması gerekiyor. “Özgür İrade” dediğimiz şey, hiç bir olgunun etkisi altında kalmadan karar verebilme yeteneğidir. Yani özgür iradeye sahip olduğunu düşündüğümüz bir canlı karar verirken, tüm olgulardan bağımsız bir şekilde seçimini yapabilmelidir. Determinizm ise, evrende var olan her şeyin konumunun ve durmunun bir nedene bağlı olduğunu söyler. Yani evrendeki tüm maddelerin geleceğini %100 kesinlikte öngörebileceğini söyler. Çünkü bir maddenin bir konumda nedensiz olarak var olması mümkün değildir. (Determinizme göre) Onu oraya getiren şey, hesaplayamadığımız katrilyon çarpı katrilyon tane nedenin bir sonucudur.
Dolayısıyla insan beyni de deterministik kurallara sahip maddeden meydana gelmiştir. Eğer elimizde her bir atom hareketini dahi ölçebilecek süper bir bilgisayarımız olsaydı, bir insan beyninin tüm davranışlarını %100 kesinlikte öngörebilirdik. Çünkü insan beyni, maddeden başka birşey değildir, dolayısıyla deterministik evrenin içerisinde tıpkı maddeler gibi neden-sonuç ilişkisi içerisinde varlığını sürdürecektir.

özgür irade

Sorun tam da burada başlar. Eğer süper bir bilgisayar bir insanın davranışını öngörebilirse, örneğin bir kıyafet mağazasına giden bir kadın düşünelim. Bu kadının o mağazadan neler satın alacağını bu bilgisayar bize (eğer evren deterministik ise) %100 kesinlikte söyleyecektir. Bu durum özgür iradeye ters düşer. Özgür iradeye sahip bir canlının kararlarının tahmin edilebiliyor olması, o canlının özgür olmadığını gösterir. Bu fikre göre insanlar, sadece neden-sonuç ilişkisi içerisinde yaşayan, bu zincirin dışarısına çıkması imkansız olan canlılardır. Fakat kuantum mekaniği ile bilgi sahibi olduğumuz belirsizlik ilkesi, kuantum tünelleme, çift yarık deneyi gibi bilimsel araştırmalar, evrenin deterministik olduğu yanılgısını gözler önüne serer. Dolayısıyla determinizm ve özgür irade arasındaki tartışma kuantum ile son bulmuştur. Tüm bunlara rağmen kuantum, insanın özgür olduğunu “bilimsel olarak” ispatlayabilmiş değildir. Kuantum ile gelen özgürlük kavramı, felsefi bir yaklaşımdır. Ayrıca kuantum mekaniğindeki “olasılık evreni” özgür irade içerisinde düşünüldüğünde, tüm kararlarımız olasılıksal olarak verilir, bu durum da yine özgür irade kavramını zedelemektedir.
 

Yorum Ekle

Required fields are marked *. Your email address will not be published.