Kırım Hanlığı tarihi üzerine araştırmalar pdf

Kırım Hanlığı tarihi üzerine araştırmalar pdf

Kırım Hanlığı oluşmaya başladığında, Büyük, Fatih Sultan Mehmed’in yönetimin de Orta çağdan yeniçağa geçen bir imparatorluk’tu. Kırımın az bir sürede Osmanlı devleti’ne kabul edilişi, Atınordu’dan aldığı Ortaçağdan kalan kabile aristokrasisie özgü yönetim yapısını değiştirmese de kendisine ait felsefeler de yarattı. Kabilelere dayalı taleplerin İstanbul’daki merkez devletin talepleri ve Rusya olmak üzere düşman tehtitlerini aldırış etmemesi hanların başarılarını ve büyük devletinin belirleyici unsurlarından dır. Yeniçağ’ın ilk yıllarında oluşturulan ve sonlarına doğru tarihe karışan bu güçlü hanlığın geçmiş tarihi Orta ve Doğu avrupa’daki başkanlık mücadeleleriyle iç içe oluşmuştur.

Yorum = Kırım tarihini,en açık,en detaylı şekilde anlatan bir kitap.Teşekkür ederiz böyle bir kitap çıkarıldığıniz için.

Yorum Ekle

Required fields are marked *. Your email address will not be published.